BAYARAN GANTI RUGI KEHILANGAN/KEROSAKAN PAKAIAN AKADEMIK

Graduan yang memulangkan atau menghantar pakaian akademik dalam keadaan tidak sempurna/rosak, bayaran ganti rugi akan dikenakan sebagaimana berikut: