Set Pakaian Konvokesyen

A. DOKTOR FALSAFAH

B. SARJANA

C. SARJANA MUDA

D. DIPLOMA

PENGAMBILAN SET PAKAIAN KONVOKESYEN OLEH WAKIL                                              

  1.  Hanya wakil dalam kalangan graduan sahaja yang dibenarkan untuk mengambil set pakaian konvokesyen bagi pihak graduan sekiranya graduan tidak dapat hadir untuk pengambilan set pakaian konvokesyen pada hari yang ditetapkan. Maklumat wakil hendaklah dinyatakan dalam sistem e-Konvo
  2. Graduan perlu memajukan salinan slip berikut kepada wakil untuk diserahkan semasa pengambilan set pakaian konvokesyen:
    • Slip Pengambilan set pakaian konvokesyen
    • Slip yuran graduasi/hutang/denda/saman semasa pengambilan set pakaian konvokesyen
  3. Wakil perlu menunjukkan kad pengenalan dan menyerahkan slip di atas semasa pengambilan set pakaian konvokesyen;
  4. Setiap wakil hanya dibenarkan untuk membuat pengambilan set pakaian konvokesyen seorang graduan sahaja;