Yuran Graduasi

  • Semua graduan, sama ada menghadiri majlis konvokesyen atau tidak, hendaklah menjelaskan yuran graduasi mengikut kadar berikut :-

 

PELAJAR KEMASUKAN SESI 2015/2016 DAN KE BAWAH

i. Diploma : RM110.00
ii. Sarjana Muda : RM150.00
iii. Sarjana/Doktor Falsafah : RM120.00

 

PELAJAR KEMASUKAN SESI 2016/2017 DAN KE ATAS

i. Diploma : RM60.00
ii. Sarjana Muda : RM100.00
iii. Sarjana/Doktor Falsafah : RM120.00

** Mengikut Surat Pekeliling Bendahari Bil. 5 Tahun 2018, sekatan daripada mengambil bahagian dalam majlis konvokesyen akan dikenakan kepada pelajar yang mempunyai tunggakan yuran pengajian.

 

KAEDAH PEMBAYARAN YURAN GRADUASI

i. Pembayaran yuran graduasi boleh terus dilakukan selepas selesai pendaftaran pengambilan set pakaian konvokesyen secara dalam talian menggunakan platform gerbang pembayaran UMT di sistem eKonvo (MyNemo>Akademik>eKonvo);