Pengambilan Skrol

  • Skrol boleh diambil hanya setelah set lengkap pakaian akademik dipulangkan dan semua hutang dengan UMT dijelaskan.
  • Graduan yang berhutang dengan UMT hendaklah menunjukkan resit/surat pengesahan yang menyatakan hutang telah dijelaskan sebelum mendapatkan skrol.
  • Graduan yang tidak menghadiri majlis konvokesyen boleh mengambil skrol selepas tarikh Majlis Konvokesyen tertakluk kepada Yuran Graduan dan Hutang Tertunggak Universiti yang telah dijelaskan.
Portal UMT