Pemulangan Pakaian Akademik

  • Sila kemukakan slip penghantaran pakaian akademik yang dicetak selepas membuat pendaftaran pengambilan pakaian akademik pada portal MyNemo
  • Pakaian akademik hendaklah dikembalikan semula selewat-lewatnya pada 17 November 2018
  • Pihak Universiti akan mengenakan bayaran (denda) terhadap mereka yang lewat memulangkan Pakaian Akademik.
  • Denda akan dikenakan sebanyak RM10.00 pada hari pertama dan ditambah RM5.00 setiap hari berikutnya (tertakluk pada hari bekerja sahaja). Bayaran denda lewat hendaklah dibuat melalui kaunter Pejabat Bendahari UMT dan resit bayaran perlu dikemukakan semasa pemulangan pakaian akademik di Jabatan Pengurusan Akademik

(Sila rujuk Jadual Pengambilan dan Pemulangan Pakaian Akademik)

Portal UMT