* Maklumat bagi Majlis Konvokesyen UMT Kali Ke-17 dibuka bermula 15 Oktober 2019.

Facebook Rasmi Majlis Konvokesyen UMT